Mamma United

Grundaren av den ideella organisationen Mamma United, Anja Nordenfelt, behövde utveckla sin talespersonsprofilering för att sprida Mamma Uniteds budskap och få fler finansiärer. Archetype utformade en mediestrategi för att nå ut.

Synligheten i media ökade med 700 procent jämfört med 2022

72 artiklar, 7 radiointervjuer och 10 TV-inslag under 2023

Uppskattat PR-värde: 10 500 000 SEK

Talespersonsprofilering för brett genomslag i svensk media

Mamma United är en ideell organisation som genom ett kostnadsfritt utbildningsprogram hjälper mammor i socioekonomiskt utsatta områden med kunskap, motivation och verktyg för att de i högre grad ska kunna påverka sitt eget och sina barns liv. Genom sina insatser bidrar Mamma United till att de deltagande mammorna känner sig som en del av ett större sammanhang, med målet att öka integrationen i samhället och ge förutsättningar för en bättre livssituation hos målgruppen. Organisationen grundades 2020 av Anja Nordenfelt och har sin bas i Stockholmsområdet med verksamheter i tio kommuner och 14 områden.

Mamma United har en begränsad budget för marknadsföring och behöver utnyttja sina resurser på mest effektiva sätt. Organisationen är beroende av donationer för att kunna driva verksamheten och kommunikationen är viktig för att kunna nå ut till fler finansiärer. Archetype medietränade Anja Nordenfelt, utformade en talespersonsprofilering och mediestrategi för att nå ut och sprida Mamma Uniteds budskap i både egna och förtjänade kanaler.

Synligheten i media ökade med 700 procent jämfört med 2022

72 artiklar, 7 radiointervjuer och 10 TV-inslag under 2023

Uppskattat PR-värde: 10 500 000 SEK

Låt oss samarbeta

Skriv till oss eller skriv en anteckning till oss. Vi skulle bli glada att prata.