Indoor Wingsuit Stockholm

Indoor Wingsuit Stockholm önskade öka kännedomen om deras upplevelse som julklapp inför julhandeln. För att nå ut till nya målgrupper på ett kostnadseffektivt sätt genomförde Archetype en kampanj i sociala medier.

Kampanjen nådde 125 000 konsumenter

Klickfrekvens på 2 855 – 855 klick över målet på 2000

Ökad kunskap om kundernas demografi

Sociala medier-kampanj för wingsuit-flying

Indoor Wingsuit Stockholm är ett företag som erbjuder proffs och nybörjare att flyga i en lutande vindtunnel inomhus. Upplevelsen inger en känsla av att flyga på riktigt och hur det känns att vara extremsportare inom wingsuit flying. För att nå ut till en ny och bredare målgrupp med upplevelsen fick Archetype i uppdrag att öka kännedomen lokalt i och i närheten av Stockholm.

Då upplevelsen är unik ville vi med rörligt material skapa uppmärksamhet och fånga intresse bland målgruppen genom en kampanj i sociala medier: Facebook och Instagram. Uppdraget innefattade skapandet av material inklusive filmning och fotografering, videoproduktion, design av annonser, copy samt att rulla ut kampanjen i sociala medier, optimering och rapportering av resultat.

Kampanjen bestod av två delar; att skapa uppmärksamhet med målsättningen att få 2000 nya besökare till hemsidan. Kampanjen resulterade i 2855 klick till hemsidan och nåddes av 125 000 personer. Kampanjen gav även insikter i målgruppens demografi som är användbart för framtida marknadsföring.

Kampanjen nådde 125 000 konsumenter

Klickfrekvens på 2 855 – 855 klick över målet på 2000

Ökad kunskap om kundernas demografi

Låt oss samarbeta

Skriv till oss eller skriv en anteckning till oss. Vi skulle bli glada att prata.