IBM

IBM tog hjälp av Archetype för att lyfta IBMs smarta teknik för sjukvård på den svenska marknaden.

Kampanjen nådde 10 procent av Sveriges befolkning

1 miljon svenskar exponerades för IBMs innovativa varumärke

IBM befästes som ledare inom smart teknik för sjukvård

Varumärkesbyggande inom smart teknik för sjukvård

IBM ville nå ut på den svenska marknaden med sin smarta teknik för sjukvård. Eftersom ämnet inte hade berörts i landets nyheter tidigare, så började Archetype med att efterforska relevanta internationella vårdinitiativ som IBM arbetat med. Dessa initiativ skulle användas för att visa exempel på hur IBMs teknik kan användas för att effektivisera och kanske rent av förbättra vården.

Archetype använde sedan resultatet av efterforskningen till att utveckla en lokal utgångspunkt för IBMs varumärkesbyggande. Målet var att profilera lokala nyckelpersoner från IBM i svensk media genom intervjuer, talarmöjligheter och inlägg i sociala medier.

Initiativet nådde en bred målgrupp som fick upp ögonen för vilken fördelaktig roll AI, IBM och Watson-tekniken kan spela för den svenska vården. En 4.5 minuter lång intervju sändes i de nationella TV-nyheterna, ett mittenuppslag publicerades i Sveriges största innovations- och forskningstidning och artiklar om ämnet publicerades i en mängd olika medier.

Kampanjen nådde 10 procent av Sveriges befolkning

1 miljon svenskar exponerades för IBMs innovativa varumärke

IBM befästes som ledare inom smart teknik för sjukvård

Låt oss samarbeta

Skriv till oss eller skriv en anteckning till oss. Vi skulle bli glada att prata.